Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

222 resultater
Kommunens vannforsyning baserer seg på borebrønner i Sukke-området. Nye boreplasser ble tatt ut. Bergarten er rombeporfyr.
... ønsket husholdningsvann til et gårdsbruk. Boreplass for borebrønn i fjell ble tatt ut. Grunnvannsforsyning, Teig gård. ...
Bryn, K. Ø. HY-00225 Vannverket forsynes fra en borebrønn, men de må ha mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
Bryn, K. Ø. HY-00054 Ved skolen har de en borebrønn som gir lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut. ...
Vannverket forsynes fra to borebrønner i fjell. Det var ønsket å få noe mer vann. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Bryn, K. Ø. HY-00282 En gammel borebrønn i fjell gir ikke vann mer. Det blir gitt en vurdering av mulig ...
I forbindelse blantannet med ny trase for avløpstunnel, er de mest utsatte borebrønner langs traseen befart, og fare for ødeleggelse vurdert.
Bryn, K. Ø. HY-00448 Eiendommen har en borebrønn i fjell, men den gir lite og saltholdig vann. Ny boring i fjell ble ...
Vernehjemmet forsynes med vann fra 2 borebrønner, men det ønskes mer vann. Sted for boring i fjell ble tatt ut.
Bryn, K. Ø. HY-00056 Det finnes en borebrønn på stedet, men den gir ikke noe vann. Sted for ny boring i fjell ...
Bryn, K. Ø. HY-00383 Slakteriet får vann fra en borebrønn, men vannet er forurenset. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ...
... veltet, og olje hadde forurenset 3 brønner. Ny vannkilde, borebrønn i fjell, ble tatt ut. Oljeskade etter bilvelt i Stange kommune. ...
Vannverket ønsket tilleggsvann fra borebrønner, heldst i nærheten av et planlagt vanntårn. Steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.
Bryn, K. Ø. O-75219 Eksisterende borebrønn i fjell ble forurenset av oljesøl, og ny boreplass ble tatt ut. ...
Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
Borebrønner i Drammensgranitt gir vanligvis tilstrekkelig vann til hytter og enkelthus. Borplass er uttatt. Forslag til avløpsinfiltrasjon er skissert.
I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
... gneis og kvartsitt. Ved Bolkesjø er det aktuelt med borebrønn i fjell der sannsynlig vanngiverevne kan være 0.2 - 0.8 l/s. På ...
Grunnvannet finnes i bakken under oss og fyller porer og sprekker i henholdsvis løsmasser og fjell. Mengde, kvalitet og hvor dypt det er til grunnvannet vil avhenge av klima og de geologiske forholdene.
... Veiarbeid har redusert kapasiteten på en nærliggende borebrønn. Sammenhengen ble vurdert, og ny boreplass ble tatt ut. Forekomst ...
Bryn, Knut Ørn 0800-3416 87.116 En 100 meter dyp borebrønn i fjell er forurenset av kloakk. Det blir gitt en vurdering av hvor ...
Bryn, K. Ø. O-77034 Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er ...
... vann- og kloakk ville skade eller ødelegge en nærliggende borebrønn. Vurdering av mulig brønnskade, Nesodden. ...
... O-77113 Eiendommen hadde tidligere vannforsyning fra en borebrønn, som ble drenert av en tunnel. Det ble tatt ut borested for en ...
Vannforsyning fra foreslåtte borebrønner i fjell til skolene Dulven, Vidarheim, Vestlund, samt til pleiehjemmet. Videre omhandler rapporten de større anleggene med grusbrønner til forsyning av tettstedene Øyer og Tretten.
Gaut, Amund O-82031 Det er anvist boreplass for borebrønn i fjell for enebolig. Boringen som går i gneisbergarter vil ...
... Vannverket, som forsyner 3 families, får vann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny brønnboring i fjell ble tatt ut. ...
... Det var ønsket grunnvannsforsyning til et gårdsbruk. En borebrønn på eien- dommen gir for lite vann. Ny boreplass ble tatt ut. ...
Rapporten vurderer tiltak mot saltholdig vann i eksisterende borebrønner. Nye borepunkter ble tatt ut for det kommunale vannverket (vannforsyning til Ramnes sentrum og Krakken sykehjem).
Bryn, K. Ø. O-80012 Eksisterende borebrønn, 65 m. dyp, var blitt forurenset, sannsynligvis fra løpegårdene ...
Bryn, K. Ø. HY-00302 Eiendommen har en borebrønn som nå svikter pga. en vanntunnel som bygges i nærheten. Sted for ...
Det var ønsket å få vurdert et noe større fjellområdes muligheter for å få vann fra borebrønner, samt om avløpsvannet kan infiltreres. Endel generelle råd blir gitt.
Bryn, K. Ø. O-77118 Det var ønsket ny borebrønn i fjell for å forsyne 4 hus. En tidligere boret brønn på 55 m. ...
... Det var ønsket grunnvann til vanning av banen. En borebrønn er i bruk til vanning. Bergart er Tønsbergitt. Boreplass ble tatt ...
Det var en rekke brønner (gravete og borebrønner) innen et begrenset areal, og det ble for lite vann. Det var ønsket å få vurdert eventuell hydrologisk sammenheng mellom brønnene.
... gikk det et leirskred i Skjeberg. Samtidig ble vannet fra en borebrønn i fjell ca. 300 m vekk sterkt leirblakket. Mulighet for sammenheng ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 86.134 Eksisterende borebrønn er forurenset av parafin. Ny boreplass er tatt ut. Mulighetene for ...
... Ø. HY-00059 Gården er forsynt med grunnvann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut. ...
... kloakk-tunnel har senket grunnvannet slik at eksi- sterende borebrønn har sviktet. Plassering av ny brønn som skal bores nesten ned til ...
Bryn, K. Ø. O-77130 En borebrønn i fjell som ble boret for ca. 30 år siden, har gradvis gitt mindre ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.