NEFELINSYENITT

Undersøkelse av naturlig radioaktivitet og thorium ved bruk av scintillometer og bærbar XRF i karbonitt og assosierte bergarter i Lillebukt alkaline kompleks, Stjernøy, Finnmark

NGU-RAPPORT
2007.076
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2008
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
320300
Summary
Karbonatitt ogassosierte bergarter i Lillebukt alkaline kompleks er undersøkt for naturlig radioaktivitet og kjemiske sammensetning spesielt med tanke på thorium. I felt ble det brukt et scintillometer og en bærbar XRF for å måle dette. Den naturlige radioaktiviteten er meget lav og ikke høyere enn normal bakgrunnsstråling.
Lillebukt alkaline kompleks består av følgende hovedbergartstyper: gabbro, pyroksenitt, karbonatitt, nefelinsyenitt og nefelinsyenittpegmatitt. På disse bergarter ble det målt naturlig radioaktivitet fra 15 til maksimalt 60 tellinger pr sekund (c/s). Høyeste verdi ble målt i nefelinsyenitt, som følge av et høyt naturlig innhold av kaliumfeltspat. Bærbar XRF påviste ikke Th eller U i bergartene i signifikante mengder oer deteksjonsgrensen med unntak av store biotittkrystaller der U-innholdet kan være opptil 100 ppm. Bergartsprøver analysert med XRF på NGUs lab. inneholder i gjennomsnitt 10 og 21 ppm av henholdsvis Th og U. Innholdet av sjeldne jordarter (REE) og andre sporelementer er lavt, unntatt Sr og Ba som er relativt høyt. Analyser etter oppløsning med kongevann og IPC-MS, samt neutronaktivering utført ved ACME lab i Canada, viser ingen prøver med forhøyde verdier på Th eller U.
...
Forfattere
Gautneb, Håvard
Korneliussen, Are
Kommune
ALTA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Thorium, Stjernøy

Review of the geology and the apatite distribution of the carbonatite in the Lillebukt Alkaline Complex, Stjernøy Northern Norway

NGU-RAPPORT
2009.061
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2009
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
325000
Summary
This report gives an overview of the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the Lillebukt Alkaline Complex (LAC) and some selected adjacent areas. The LAC is situated on the southern central part of the island Stjernøy in the Altafjord 45 km NW of Alta. The complex comprises an area of about 13 km2 where the main rocks: hornblende clinopyroxenite, alkalisyenite and carbonatite occur in a crudely concentric pattern. In addition, large intrusions of nephelinesyenite occur in the southern part of the complex. All these rocks are post-dated by nepheline syenite pegmatites and by several generations of mafic dykes. We have a data set of 280 bulk rock analyses. The bulk of the samples are from the carbonatite and the hornblende clinopyroxenite, the two rock units in which significant contents of apatite are found. The carbonatites (218 analyses) have an average P2O5 content of 2.33%, with a maximum value of 6.45%, but only 23 samples have levels above 6% P2O5. The pyroxenites (56 analyses) have an average P2O5 content of 2.35 and a maximum value of 13.49%. 4 samples have P2O5 above 8%. All our data combined give an average P2O5 of 2.38% equal to 5.62 weight % of apatite. In well-exposed and well-sampled areas of about 300x300 meters, the spatial distribution of samples gives an average P2O5 of 3.00% in the carbonatite. The contents of heavy metals such as As and Cd are below their detection limits of 10ppm.
We believe that our dataset is sufficiently large and representative that it gives accurate information on the P2O5 and apatite contents of the relevant rocks within the Lillebukt Alkaline Complex on Stjernøy. A CD with the total analytical data is included together with this report.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Kommune
ALTA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Karbonatitten på Stjernøy, ressursmuligheter

Review of the geology and the distribution of phosphorous in the Lillebukt Alkaline Complex, and adjacent areas, Stjernøy Northern Norway

NGU-RAPPORT
2009.060
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2009
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
325000
Summary
This report gives an overview of the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the Lillebukt Alkaline Complex (LAC) and some selected adjacent areas.
Forfattere
Gautneb, Håvard
Ihlen, Peter
Kommune
ALTA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Karbonatitten på Stjernøy, ressursmuligheter