Undersøkelse av naturlig radioaktivitet og thorium ved bruk av scintillometer og bærbar XRF i karbonitt og assosierte bergarter i Lillebukt alkaline kompleks, Stjernøy, Finnmark

NGU-RAPPORT
|
2007.076
|
Forfattere
Gautneb, Håvard
Korneliussen, Are
|
Utgivelsesår
2008
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2008
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
320300
Summary
Karbonatitt ogassosierte bergarter i Lillebukt alkaline kompleks er undersøkt for naturlig radioaktivitet og kjemiske sammensetning spesielt med tanke på thorium. I felt ble det brukt et scintillometer og en bærbar XRF for å måle dette. Den naturlige radioaktiviteten er meget lav og ikke høyere enn normal bakgrunnsstråling.
Lillebukt alkaline kompleks består av følgende hovedbergartstyper: gabbro, pyroksenitt, karbonatitt, nefelinsyenitt og nefelinsyenittpegmatitt. På disse bergarter ble det målt naturlig radioaktivitet fra 15 til maksimalt 60 tellinger pr sekund (c/s). Høyeste verdi ble målt i nefelinsyenitt, som følge av et høyt naturlig innhold av kaliumfeltspat. Bærbar XRF påviste ikke Th eller U i bergartene i signifikante mengder oer deteksjonsgrensen med unntak av store biotittkrystaller der U-innholdet kan være opptil 100 ppm. Bergartsprøver analysert med XRF på NGUs lab. inneholder i gjennomsnitt 10 og 21 ppm av henholdsvis Th og U. Innholdet av sjeldne jordarter (REE) og andre sporelementer er lavt, unntatt Sr og Ba som er relativt høyt. Analyser etter oppløsning med kongevann og IPC-MS, samt neutronaktivering utført ved ACME lab i Canada, viser ingen prøver med forhøyde verdier på Th eller U.
...
Kommune
ALTA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Thorium, Stjernøy