BEKKESEDIMENT

Oppfølging av geokjemiske anomalier Øvre Reisadalen.

NGU-RAPPORT
516 E
Publikasjonstype
docid
34700
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Under malmletingen i Reisadalen i 1958 ble det samlet inn bekkesedimenter over et større område, og det ble påvist anomalier på bly, kobber, nikkel og kobolt. Foreliggende rapport omtaler befaringen av følgende anomalier: 1. Blyanomali ved Hålgajåkka. 2. Kobberanomali ved Råggejåkka. 3. Nikkel-koboltanomali ved Raisduoddar-Haldi. Ved befaringen ble det ikke funnet mineralisering som kan antas å ha økonomisk interesse.
Forfattere
Trøften, Per Fredrik
Kommune
NORDREISA
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Roktdalen, Ogndal 22.6. 1964.

NGU-RAPPORT
565
Publikasjonstype
docid
30833
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Etter oppdrag fra Elektrokemisk A/S Skorovass gruber ble det foretatt en befaring av en bly/sink/kobber forekomst i Roktdalen, Ogndal. Kjemisk analyse av bekkevann og bekkesedimenter viste høye verdier nedenfor den mineraliserte svakhetssonen, men resultatene kan delvis skyldes forurensning fra kjent skjerp.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Kommune
STEINKJER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser, Harsjø Øst-, Glomma, Røros, 28.5-13.7 1963.

NGU-RAPPORT
512
Publikasjonstype
docid
30805
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
På oppdrag av A/S Røros Kobberverk ble det samlet inn bekkesedimenter fra et 150 km2 stort område vest for Harsjø Øst. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Fe med kolorimetriske metoder. Det fremkom flere anomalier, men det er ofte vanskelig å avgjøre om disse skyldes naturhold eller forurensning.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Ekremsæter, Jørgen
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Ulveryggen-Porsavann 1962-63.

NGU-RAPPORT
528
Publikasjonstype
docid
30818
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Det ble samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 50 km2 område. Prøvene ble analysert kolorimetrisk på syreløselig Cu, Ni og Zn og på lettløselig Cu (Holman test). Resultatene indikerer at metallinnholdet øker med økende høyde over havet. Det er tydelige Cu anomalier, men dårlig korrelasjon mellom syre- løselig og lettløselig Cu indikerer usikre verdier, særlig på syreløselig del.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Kommune
HAMMERFEST
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Ulveryggen-Steinfjellet 1964.

NGU-RAPPORT
566
Publikasjonstype
docid
30847
Utgivelsesår
1965
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i Ulveryggen- Steinfjellområdet, Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu).
Forfattere
Næss, G.
Kommune
HAMMERFEST
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965.

NGU-RAPPORT
614/C
Publikasjonstype
docid
30928
Utgivelsesår
1965
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 170 km2 stort område rundt Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink.
Forfattere
Næss, G.
Kommune
PORSANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965.

NGU-RAPPORT
614/B
Publikasjonstype
docid
30901
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 170 km2 stort område rundt Gurrogaissa blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert på bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (Cx HM).
Forfattere
Kvalheim, A.
Næss, G.
Kommune
PORSANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemiske undersøkelser Søndre Pasvik 1965.

NGU-RAPPORT
614/A
Publikasjonstype
docid
30860
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse fra den del av "Petsamoformasjonen" som ligger på norsk side i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu).
Forfattere
Kvalheim, A.
Næss' G.
Kommune
SØR-VARANGER
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I/IV.

NGU-RAPPORT
761
Publikasjonstype
docid
31050
Utgivelsesår
1967
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/NGURapporter/761_Bind1-4.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Tidligere malmundersøkelser er oppsummert. 838 prøver av bekkesedimenter ble samlet inn fra 330 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Ag og på lettløselige tungmetaller (Bloom test). Resultatene er gitt som frekvensfordelinger og kart. Det er utskilt 7 anomalier, en av disse i Norde- jokka som drenerer Raitevarre er meget lovende. Det ser ut til å være sammen- heng mellom geokjemiske anomalier og alluvialt gull.
Forfattere
Bølviken, Bjørn
Kommune
KARASJOK
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geokjemisk undersøkelse Meråker 1966.

NGU-RAPPORT
695
Publikasjonstype
docid
30970
Utgivelsesår
1967
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 90 km2 stort område på vestsiden av Torsbjørkdalen i Meråker kommune. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly.
Forfattere
Næss, G.
Kommune
MERÅKER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket