BERGGRUNN

Båtsfjord. Berggrunnsgeologisk kart 2436 III - M 1 : 50 000. Beskrivelse

SKRIFTER
84
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1988
Summary
The map-sheet Båtsfjord covers an area belonging geologically to the Barents Sea Region. Two major lithostratigraphic units occur within the confines of the map-sheet: the Lokvikfjellet and the Barents Sea Groups, with the former overlying the latter along an angular unconformity. The age of both groups is Late Proterozoic. The rocks in the area were metamorphosed at a very low grade during the Caledonian orogeny. The tectonic structure of the area is comparatively simple, characterized by Ne-SW trending folds with approximately vertcal axial planes.
Forfattere
Siedlecka, Anna
Kommune
BERLEVÅG
BÅTSFJORD
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Testing the performance of Fuzzy C-means data clustering approach in the detection of weak zones in bedrock for the case of Knappe tunnel (ForForUT project)

NGU-RAPPORT
2022.003
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2023
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
329500
Summary
Near-surface geophysical applications employing multiple 2D methods that are mapping multiple properties along co-located profiles, enable new possibilities in exploring subsurface structures. Diverse data sets can now be cooperatively interpreted with the use of cluster analysis which is an unsupervised machine learning method that helps to explore patterns in data and separate them into groups based on similarity. In this report, we present our first attempt in testing this novel 2D method by applying cluster analysis on our previously published results from parts of the Knappe-tunnel.

The now completed 3.8 km long Knappe tunnel west of the city of Bergen is a site where multimethod-based exploration is available but also a test area where resulting clustering interpretations can be directly compared to bedrock quality estimations carried out after its completion. In this framework, resistivity and P-wave velocity values for co-located profiles were automatically classified with the use of Fuzzy C-means clustering method. Two independent implementations of this method were utilized: one in-house ran by NGU-researcher Ying Wang, and another provided and ran by Dr Beatriz Benjumea of the Geological Survey of Spain. Hence, a large variety of 2D results were produced, enabling inherently joint interpretation of possible weak zones, in addition to those already extracted directly from the ERT and Refraction Seismic inversion results. Through this procedure we were able to test the performance of the Fuzzy C-means method independently and evaluate how systematic clustering results are, coming from two different algorithms.

Our results indicate that we were not able to utilize cluster analysis in full in this first attempt due to limited knowledge concerning applicability of the method on vertical 2D geophysical profiling. However, new ideas and approaches were inspired that will be pursued in the future.
Forfattere
Tassis, Georgios
Wang, Ying
Rønning, Jan Steinar
Kommune
BERGEN
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Ranas fjell og gruver. En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og Storforshei.

GRÅSTEINEN
Rana-distriktet har fra gammelt av vært kjent som et geologisk meget interessant område med mineralske ressurser av mange slag. Bergverksdriften har lange tradisjoner her og har gitt levebrød til mange opp igjennom tidene. Helt fra 1600-tallet, da smeden Bertel på Brennåsen fant sølvholdig blyglans på Mofjellet, kjenner man til gruvevirksomhet i Rana. Fremdeles spiller gruvedriften en sentral roll i Ranasamfunnet. Berggrunnen i Rana byr ikke bare på mineralressurser. Historien om hvordan landskapet har blitt slik vi opplever det i dag, handler i stor grad om geologiske prosesser. Denne utgaven av Gråsteinen gir et innblikk i geologiske hendelser som gjennom millioner av år har dannet bergartene omkring oss og utformet landskapet vi lever i. Heftet er bygd opp som en beskrivelse av de to vedlagte berggrunnskartene Mo i Rana og Storforshei i målestokk 1:50 000. Det inneholder også beskrivelse av tre geologiturer som presenterer et tverrsnitt av Ranas geologi for de som ønsker seg litt hjelp til å ta den nærmere i øyesyn.
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2002
ISSN
0807-4801
Forfattere
Gjelle, Svein
Søvegjarto, Ulrik
Kommune
RANA
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Oppfølging av geokjemiske urananomalier

NGU-RAPPORT
1416/12
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Summary
Det er utført radiometriske og geologiske undersøkelser av urananomalier i bekkesedimenter i Bjøllådals-området, Saltfjellet. Målingene er gjort med bærbare scintillometre som registrerer totalstråling. Geologisk sett er området delt i to: Prekambriske gneiser i øst og antatt kambro-siluriske bergarter i vest. Uraninnholdet i bekkesedimentene er klart høyest innenfor gneis-området. Radiometriske målinger viser det samme. Analyser av bergartsprøver bekrefter at bekkesedimentanomaliene gjenspeiler en naturlig forskjell i innhold av radioaktive elementer i de to bergartskomplekser innen området. Det ble funnet to radiometriske anomalier.
Forfattere
Often, Morten
Furuhaug, Leif
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Magnetisk flymåling Arendalsfeltet/Tvedestrand - Langesundsfjorden

NGU-RAPPORT
247
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1960
ISSN
0800-3416
Summary
Et område av ca. 65 km lengde fra Tvedestrand til Langesundsfjorden, fra kysten og ca 20 km inn i landet ble dekket med magnetiske målinger fra fly. Flyhøyden ble holdt på 500 fot og profilavstand var 500 meter. Resultatet er gjengitt som magnetiske kart i målestokk 1:25 000. Som topografisk grunnlag er benyttet en flyfotografisk mosaikk.
Forfattere
Aalstad, I.
Kommune
TVEDESTRAND
VEGÅRSHEI
GJERSTAD
KRAGERØ
BAMBLE
Fylke
AGDER
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

The appearance of quartz - albite rocks, (previous albite - carbonate rocks) in the Precambrian of Vest - Finnmark, Nothern Norway.

NGU-RAPPORT
548 B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1964
ISSN
0800-3416
Summary
Kvarts - albittbergarter (tidligere albitt - karbonatbergarter) er detaljert geologisk undersøkt i seks lokaliteter. En generell geologisk og petrografisk beskrivelse av hver lokalitet er gitt. Petrologien til kvartsitt - albittbergartene er så diskutert. Kvarts - albittbergartene er antatt å være dannet av gass -og væskerike løsninger som har intrudert langs svakhetssoner under en prekambrisk fjellkjededannelse. K, Na og Si er tilført. Sidebergarten er omvandlet. Senere deformasjon har ført til breksjering og dannelse av karbonat. (J.S.S. -85)
Forfattere
Bruinsma, J. W.
Kommune
KAUTOKEINO
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket