DATABASE

Lagring av geodata ved NGU.

NGU-RAPPORT
1100
Publikasjonstype
docid
30122
Utgivelsesår
1972
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver resultatet fra en utredningsgruppe om lagring av geodata ved NGU. Rapporten behandler temaene status ved NGU, status av nasjonale og internasjonale geo-edb systemer, behov for edb ved NGU, utbygging av edb ved NGU og anbefalinger.
Forfattere
Bjørlykke, Arne
Eidsvig, Per D.
Kihle, Ola
Larsen, Richard S.
Wolff, Fredrik Chr.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prosedyre for normering av vilkårlig tallmateriale.

NGU-RAPPORT
1922/20
Publikasjonstype
docid
29972
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver en prosedyre som normerer en vilkårlig tallmengde ved å trekke ifra et referansenivå og multiplisere med en normeringsfaktor, slik at den normerte tallmengde holder seg innenfor vilkårlig valgte grenser, og slik at normeringsfaktor og referansenivå er mest mulig runde tall. Metoden kan bare brukes i tilfeller hvor det er den absolutte variasjon i tallmaterialet som interesserer. Dersom bare de relative variasjoner har betydning, kan metoden selvsagt brukes på logaritmen til tallmaterialet.
Forfattere
Kihle, Ola
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Brukerbeskrivelse for "GRETSC" (System for utplukking av ønskede opplysninger fra et vilkårlig datasett).

NGU-RAPPORT
1922/19
Publikasjonstype
docid
29959
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver et program på UNIVAC som kan brukes til å plukke ut data fra en fil basert på utvelgelseskriterier gitt av bruker. GRETSC (Single file retriever) er et delsystem av totalsystemet G-EXEC. Rapporten inneholder rutinebeskrivelser, definasjon av inputdata og eksempel på kjøring.
Forfattere
Drolsum, Geir Arne
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

EDB i bibliotekstjenesten ved NGU.

NGU-RAPPORT
1922/25
Publikasjonstype
docid
30055
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver en prototype på et database-opplegg for lagring, gjen- finning og prestasjon av biblioteksopplysninger ved NGU.
Forfattere
Reitan, Morten
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

GRASP brukermanual.

NGU-RAPPORT
1922/37
Publikasjonstype
docid
30268
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten er en brukermanual for programsystemet GRASP (Geological Retrieval And Synopsis Program). GRASP har muligheter til lagring av data, utplukking av data etter kriterier gitt av brukeren, definering av nye variable, ut- listing av data og enkel statistikkberegning.
Forfattere
Reitan, Morten
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

REDIGER - et program for redigering av analysedata (atomabsorpsjon) registrering på hullbånd.

NGU-RAPPORT
1922/28
Publikasjonstype
docid
30107
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver et programsystem for behandling av analysedata fra atom- absorpsjon. Systemet inneholder to programmer, REDIGER og UTSKRIFT. REDIGER redigerer ett og ett element (Fil) og lager en totalfil som inneholder alle elementer for oppdraget. UTSKRIFT lager en analyserapport på linjeskriver
Forfattere
Langås, Liv
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Registrering av prosjekter, rapporter og analyseoppdrag i databasen PROARK.

NGU-RAPPORT
1926/A
Publikasjonstype
docid
32673
Utgivelsesår
1981
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Kort beskrivelse av databasen PROARK. Den er enkel i bruk og gir god oversikt. Basen bygger på IMAGE og QUERY og tenkes bruk til registrering av nøkkeldata for prosjekter, rapporter og analyseoppdrag ved NGU Kjemisk avdeling. Med små forandringer kan systemet brukes for hele NGU.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Journalsystem for analyseoppdrag. Brukerveiledning.

NGU-RAPPORT
1922/51
Publikasjonstype
docid
30470
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
"Journalsystem for analyseoppdrag" inneholder følgende funksjoner: - oppslag i og vedlikehold av generell informasjon om oppdrag - referanser til prosjekt og til relaterte oppdrag - referanser til analyseresultat og andre aktuelle datafiler - søking i oppdragsdata innen tidsintervaller og ut fra forskjellige søke- begreper og kombinasjoner av disse - skille mellom planlagt og utført arbeid - skille mellm ulike analysetyper og ulike trinn i preparering av prøver.
Forfattere
Berg, Tore
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Journalsystem for analyseoppdrag.

NGU-RAPPORT
1922/58
Publikasjonstype
docid
30591
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
"Journalsystem for analyseoppdrag" inneholder følgende funksjoner: - oppslag i og vedlikehold av generell informasjon om oppdrag - referanser til prosjekt og til relaterte oppdrag - referanser til analyseresultat og andre aktuelle datafiler - søking i oppdragsdata innen tidsintervaller og ut fra forskjellige søke- begreper og kombinasjoner av disse. - skille mellom planlagt og utført arbeid - skille mellom analysetyper og ulike trinn i preparering av prøver.
Forfattere
Berg, Tore
Tilgjengelig
NGU-biblioteket