Lagring av geodata ved NGU.

Rapporten beskriver resultatet fra en utredningsgruppe om lagring av geodata ved NGU. Rapporten behandler temaene status ved NGU, status av nasjonale og internasjonale geo-edb systemer, behov for edb ved NGU, utbygging av edb ved NGU og anbefalinger.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1100
Page number:
170
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport