EDB i bibliotekstjenesten ved NGU.

Rapporten beskriver en prototype på et database-opplegg for lagring, gjen- finning og prestasjon av biblioteksopplysninger ved NGU.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1922/25
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport