Undersjøiske skjelsandressursar i Tromsø og Karlsøy kommuner. Tillegg til NGU rapport 98.059.

(Forkortet) I august 1998 utførte NGU eit maringeologisk tokt - 9802 - med forskingsfartyet "Seisma" for å kartlegge skjelsandførekomstar i Tromsø og Karlsøy kommuner på kysten av Troms. Kartlegginga var eit framhald av undersøkingane av skjelsandførekomstar i Troms som er rapportert i NGU rapport 98.059. Dei undersøkte lokalitetane vart plukka ut i eit forstadium som er rapportert i NGU Rapport 97.096.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.119
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms