Forprosjekt industrimineraler, Troms

Denne rapporten gir en kortfattet gjennomgang av de viktigste industrimineral- forekomstene i Troms, med unntak av karbonater. Hensikten har vært å gi en oversikt over de viktigste forekomstene som bakgrunnsinformasjon for planleg- ging av fylkesprogrammet for Troms. Totalt er 92 forekomster omtalt. Av grafittforekomstene (27 stk.) er det bare forekomstene på Senja som anses for økonomisk interessante og da i første rekke "Trælen" som kan være erstatning for Skaland når denne blir utdrevet. Av de 58 kvarts- og kvartsittforekomstene er de fleste forekomstene av kvarts i Bardu- området helt eller delvis utdrevet. For kvartsittforekomstene planlegges det oppfølgende undersøkelser. Imidlertid kjenner man i dag ikke til noen forekomst som oppfyller kravet til FeSi-råstoff, men den store og varierte utbredelsen av kvartsitter i Troms tilsier muligheter for nye funn. Av olivin-(5 stk) og kyanittforekomstene (2 stk) er det ingen som oppfyller dagens krav som industrimineral.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.105
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms