Blyprosjektet 1970. Geologiske, geofysiske og geokjemiske under- søkelser av Ringsjøfeltet.

I Ringsjøfeltet ble undersøkelsene sommeren 1970 lagt opp som et "team-work" mellom geologer, geofysikere og geokjemikere. Arbeidet hadde som formål både å teste forskjellige prospekteringsmetoder i felt og å undersøke mulighetene for en drivbar forekomst. De detaljerte resultatene og metodebeskrivelsene er gitt i følgende under- rapporter 965 A-Del 1 : Elektromagnetiske undersøkelser 2 : IP- og ledningsevnemålinger 3 : Geologiske og fastfjellgeokjemiske undersøkelser med diamant- boringer. 4 : Bly, sink og sølv i jordprøver Det er trukket opp korrelasjoner mellom geologiske observasjoner og geofysiske og geokjemiske data. Men det er ikke gitt noen vidtgående konklusjon om de metoder som er brukt. Tilslutt er det gitt en økonomisk vurdering av feltet og forslag til videre undersøkelser.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
965 A
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland