PRØVEPUMPING

Grunnvannsbrønn ved Kloumannsjøen, Notodden kommune.

NGU-RAPPORT
O-76052
Publikasjonstype
docid
33780
Utgivelsesår
1977
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/O-76052.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Forundersøkelser og pumpeforsøk i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetningene ved Kloumannsjøen.
En helhetsvurdering av forholdene er pumperesultatene tilsier at området har en begrensning nær 500 l/min.
Også med nummer HY-00179
Forfattere
Klemetsrud, T.
Kommune
NOTODDEN
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket