VANNVERK STORT

Vedr. vannanlegg Kvam.

NGU-RAPPORT
HY-00401
Publikasjonstype
docid
33548
Utgivelsesår
1964
Automatisk opprettet
1
Summary
De to rapportene omhandler utbygging av grunnvannsforsyning til Kvam fra løsavsetningene ved Lågen.
Forfattere
Klemetsrud, T.
Kommune
NORD-FRON
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Ad. vannforsyning til Røros.

NGU-RAPPORT
HY-00410
Publikasjonstype
docid
33565
Utgivelsesår
1965
Automatisk opprettet
1
Summary
Undersøkelsesboring i forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til Røros by fra løsavsetningene på Kvitsanden, Slåøya - Geittjernet.
Forfattere
Klemetsrud, T.
Kommune
RØROS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket