Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Overhalla kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Overhalla kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 19 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Overhalla kommune. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Overhalla kommune vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Grunnvannsundersøkelser er foretatt i Sellæg og Gansmo. En kalkspatmarmor inne ved Foslandsseter er undersøkt. Det er utgitt i alt 7 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.188: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning,Overhalla kommune

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.216
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport