Grus- og Pukkregisteret i Leikanger kommune, Sogn og Fjordane fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, og grus- og pukkforekomstene i Leikanger ble oppdatert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, tabeller og en kort rapport. Leikanger kommune har svært små ressurser av sand og grus. Arealbruken på fore- komstene er for det meste jordbruk og bebyggelse. Materialet i forekomstene er trolig best egnet til fyllmasse slik at kvalitetsmasser til veg- og betong- formål foreløpig må importeres. Det er registrert ett nedlagt steinbrudd i kommunen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.012
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport