Grus- og Pukkregisteret i Bamble kommune, Telemark fylke

Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978- 1981. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Bamble ble oppda- tert sommeren 1994, og resultatene presenteres i form av digitale kart, tabel- ler og en kort rapport. Bamble kommune har svært små ressurser av sand og grus. Ingen forekomster anses som viktige for uttak da de er svært sandrike og har liten mektighet. Det tas kun ut masser sporadisk til lokale formål. Det er registrert en pukkforekomst i drift i forbindelse med utbygging av et industriområde. Ellers er det registrert to nedlagte steinbrudd og et mulig fremtidig område for pukkuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.016
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark