Geokjemiske og mikrostrukturelle trekk som ledsager mylonittisering langs den vestlige randen av Bindalsbatolitten, Nord-Trøndelag

Et geokjemisk studium er foretatt av endeledd tilknyttet mylonittiseringen av en granitt-protolitt tilhørende Bindalsbatolitten, like øst for Kongsmoen, Nord-Trøndelag. Mylonittiseringen viser flere teksturelle og strukturelle hovedtrekk: (1) en gradvis reduksjon av kornstørrelsen; (2) utvikling av en mylonittisk foliasjon; (3) Minst to omkrystalliseringer av kvarts, og en markert økning i kvartsinnholdet; (4) progrssiv utvikling av streng-, åre- og flammepertitt; (5) klorittisering av biotitt; (6) seritti- sering av plagioklas. Geokjemien av granitten og mylonittene viser at SiO2 er det eneste oksyd som øker i verdi, ca. 9%, under mylonittiseringen. Alle andre oksyder og alle registrerte sporelement-verdier viser negative endringer. Disse trekk viser at skjær-deformasjonen foregikk ikke som en isokjemisk, lukket- system prosess, men medførte en væske-forhøyet silisifisering. En sammenligning med andre granitt-til-mylonitt skjærsoner globalt, tyder på at Kongsmoen- mylonittiseringen var enten isovolumetrisk eller medførte en liten volumøkning forårsaket av silisifiseringen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.164
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport