Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 30.06.94

Formålet med prosjektet 'Samtolkning av geodata i Grongfeltet' er å påvise nye malmreserver som kan sikre videre gruvedrift i Grongfeltet gjennom sam- tolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rapporten beskriver arbeidet som er utført innenfor prosjektet i løpet av våren 1994. Hovedvekten av arbeidet er lagt på videreutvikling av metoden for digital samtolkning av geodata og tilrettelegging av alle grunnlagsdata og resultater som kan være til nytte ved prospekteringen i Grongfeltet. Prosjektet er presentert for et utenlandsk prospekteringsselskap og en reiserapport fra en studietur i Canada er vedlagt. Arbeidet med tilrettelegging av geologiske, geofysiske og geokjemiske data som kan benyttes under samtolkningen er presentert. Data finnes som ulike bilde-behandlingsfiler (ERDAS), digitale kartdatabaser (Arc/Info) og regnearktabeller. P.g.a. kommunikasjonsproblemer mellom ulike programsystemer har vi noen vanskeligheter med å utnytte all informasjon til noen få datasett under samtolkningen. Gjennom samtolkningen har vi påvist områder for videre oppfølging sommeren 1994, hovedsakelig innenfor Gjersvikgruppens grønnsteiner i Gjersvik-Bjørvatn området. I tillegg vil årets feltarbeid omfatte helikopter- målinger, dyp-EM målinger og geologisk kartlegging og prøvetaking.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.062
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport