Naturstein i Rogaland Anortosittkompleks

Regionale natursteinsundersøkelser ble utført i Rogaland anortosittkompleks med sikte på å karakteriserte og evaluere natursteinspotensialet i disse bergartene. Spesielt ble arbeidet konsentrert om forekomster av anortositt med fargespill (labradorisering). Rapporten konkluderer med at det finnes flere partier/bergartstyper som kan ha industriell interesse. I prioritert rekkefølge er dette: 1) Brunrød anortositt med fargespill i Egersund-Ogna massivet (Hellvikområdet), 2) gråblå anortositt/leuconitt med fargespill i Garsaknatt og Hidra intrusjonene (Drange, Navrestad, Hidra og Itland), 3) blåfiolett anortositt uten fargespill i Helleren massivet (Eikjeli) og 4) blåfiolett anortositt uten fargespill i Åna-Sira massivet (Sandheia). Det pekes på tilsammen 11 lokaliteter hvor mulighetene til å videreutvikle disse typene synes best. Videre gis vurdering av hvilke faktorer som er av stor betydning for brytning av disse bergartstypene, og det anbefales kon- krete tiltak som bør være vesentlig i videre arbeid med forekomstene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.029
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland