Kortreist kvalitet - undersøkelse av bergartskvalitet til byggeråstoff-formål i Nordland fylke

I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført kartlegging av bergartskvalitet for anvendelse av knust stein (pukk) som byggeråstoff i Nordland fylke. Målet med dette prosjektet har vært at få en bedre oversikt over variasjonen i bergartskvaliteten i fylket og dessuten undersøke petrografien innflytelse på mekaniske egenskaper. For første gang er sammenstilt prognosekart som viser variasjoner i de mekaniske egenskaper på fylkesnivå i Norge. Prognosekartene er fremstillet basert på bakgrunn av NGUs database av mekaniske egenskaper av ca. 220 prøver fordelt over hele fylket koblet til den underliggende geologi. Undersøkelsen viser stor variasjon i kvaliteten innenfor fylket, men generelt sett har kun få mindre områder i Nordland høy bergartskvalitet (ÅDT > 3000). Særlig den midtre del av fylket innehar kun moderat kvalitet, mens kvaliteten er bedre i de nordlige og sørlige delene av fylket. Dette gjenspeiler den geologiske variasjonen med kaledonske skyvedekker i det sentrale Nordland, mens mekanisk sterkere prekambrisk grunnfjell dominerer mod nordvest i Lofoten-Vesterålen og kaledonske intrusjoner sørlig i fylket.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2018.030
Page number:
93
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Byggeråstoffer i Nordland - kortreist kvalitet
Prosjektnr:
372500
Fylke:
Nordland