Kjemisk og mineralogisk karakterisering av kvartsitt fra Hanestad i Rendalen

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2013.004
Page number:
8 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Små oppdrag: Industrimineraler og metaller
Prosjektnr:
343300
Fylke:
Hedmark