Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i Nord-Odal

Etter henvendelse fra Rescon Mapei AS i Nord-Odal for vurdering av lokale sandforekomster for bruk i bedriftens produkter, har NGU utført undersøkelser av 5 forekomster. 7 Slettholen, 10 Snekkermoen, 12 Moajordet, 15 Knapper og 16 Prærien i Nord-Odal er vurdert og prøvetatt. Det er utført kornfordelingsanalyser av materiale fra alle forekomstene og analyser av alkalireaktivitet fra tre. Ut fra kornfordelingsanalyser og feltobservasjoner er deler av fire av de undersøkte forekomstene vurdert til å inneholde masser som er egnet til Rescons formål. Mest positiv er forekomst 7 Slettholen, 10 Snekkermoen og 12 Moajordet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.055
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Kartlegging av spesialsand for Rescon
Prosjektnr:
263323
Fylke:
Hedmark