Grusregisteret i Evje og Hornnes kommune.

Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er en del av en større rapport (Grusregisteret i Aust-Agder fylke, NGU-rapport nr. 85.237) som omhandler sand- og grussituasjonen i hele fylket. Kommunen har rikelig med sand og grus, men av dette er betydelig volum ensgradert, og tildels finkornig sand som er lite anvendelig til teknisk bruk. Mer detaljerte undersøkelser på de mest aktuelle forekomstene bør utføres.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.253
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder