Bunnforhold Griptarene - Trondheimsleia

På oppdrag fra Norsk Hydro Produksjon AS er det sammenstilt kart over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data. Formålet med denne datasammensilling har vært å skaffe oversikt over bunntyper og mektighet av bløte sedimenter i områder for mulige rørledningstraseer (Fig.1). Gjennomgangen av de seismiske registreringene fra Tjeldbergodden og til Griptarane viser at det i store deler av Trondheimsleia og i dypet vest for Grip synes å være samenhengende flat bunn med antatt bløte sedimenter som kan egne seg for legging av rørledninger. Potensielle problematiske områder for legging av rørledning kan være i leia mellom Skardsøy og Edøy, og i passasjene fra leia og over grunnområdene nord og sør for Grip.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.085
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport