Nyhet
10.05.2021

Hvor dypt er det ned til fjell? Sjekk GRANADA!

Kartinnsynsløsningen GRANADA, den nasjonale grunnvannsdatabasen, kommer blant annet med nye temakart som viser brønnparker og dyp til fjell. 
Nyhet
04.02.2021

Grunnvannsrettigheter og grunnvann i plan

Hva sier en jurist om lovverket rundt grunnvannsforvaltning i Norge?
Nyhet
04.11.2020

Setningsskader og urban hydrogeologi

Mange interesserte hydrogeologer og geoteknikere deltok på IAHs webseminar
Frist 1.august
01.06.2021

Spørreundersøkelse om grunnvann

NGU vil gjerne høre om utfordringer med grunnvann på tvers landegrensene og hvordan administeringen av grunnvann fungerer i Norge.
Nyhet
14.08.2018

Ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner

Enkel registrering av brønner.