Nyhet
30.08.2021

Krever mer kunnskap om grunnvann

- Nødvendig for både å sikre nok vannressurser og samtidig hindre skader etter styrtregn og flom, mener jurist.
Nyhet
10.05.2021

Hvor dypt er det ned til fjell? Sjekk GRANADA!

Kartinnsynsløsningen GRANADA, den nasjonale grunnvannsdatabasen, kommer blant annet med nye temakart som viser brønnparker og dyp til fjell. 
Nyhet
04.02.2021

Grunnvannsrettigheter og grunnvann i plan

Hva sier en jurist om lovverket rundt grunnvannsforvaltning i Norge?
Nyhet
14.08.2018

Ny registreringsløsning for grunnvanns- og energibrønner

Enkel registrering av brønner.
Opplæring
29.06.2018

Slik bruker du Brønnreg

Her finner du instruksjoner og opplæringsvideoer.