Grunnvannsrapporter og undersøkelser

Forskrift om oppgaveplikt gjelder ved alle undersøkelser hvor det utarbeides en skriftlig rapport om én eller flere grunnvannsundersøkelser eller vurdering av grunnvannsforhold.

Om skjema og innrapportering

Dette skjemaet benyttes til å sende meldingen og laste opp rapporten (pdf). Alle opplysninger som gis NGU i forbindelse med oppgaveplikten vil være offentlig tilgjengelige. Rapportene vil være søkbar gjennom NGUs litteraturdatabase og gjennom Nasjonal grunnvannsdatabase, GRANADA. NGU kan i enkelttilfeller treffe avgjørelse om at opplysninger skal behandles fortrolig i en tidsperiode. Den som utfører boringer etter grunnvann registrerer boringene i BRØNNREG. Ta kontakt om ditt firma ikke har brukertilgang til registreringsløsningen BRØNNREG.


Brønner som er omtalt i rapporten

Brønnummer står øverst i brønnens faktaark i kartinnsynet Nasjonal grunnvannsdatabase. Databasen viser alle innmeldte brønner og kilder i Norge.

Oppdragsgiver


Offentliggjøring eller tilgangsbegrensning

Rapporten blir offentliggjort etter innsendt melding. Ved eventuelt tilgangsbegrensning offentliggjøres kun informasjon om rapporten, inkludert sammendrag. Velg om rapporten skal offentliggjøres.

Rapporten skal offentliggjøres

Opplasting av rapport

Kun én fil.
100 MB grense.
Tillatte typer: pdf.