Brønnreg - elektronisk registrering av brønner

Brønnreg er NGUs registreringsløsning for grunnvannsborehull. Med Brønnreg kan du enkelt registrere brønnene du borer i webløsningen på kontoret, eller ute i felt med app på mobiltelefon.

Slik kommer du i gang med Brønnreg

For å ta i bruk Brønnreg må ditt firma først registreres. Den som registrerer et firma i Brønnreg må være registrert i Brønnøysundregistrene med en rolle i firmaet, som for eksempel daglig leder, styremedlem eller innehaver. Brønnreg kontrollerer hvilke firma du har rettigheter i når du logger inn med ID-porten. Deretter kan ansatte opprette sine personlige brukerkontoer, og rapportere brønner på vegne av firmaet.

NB: Alle som har registrert seg som ny bruker, må varsle sin arbeidsgiver som godkjenner nye brukere i systemet.

App for mobiltelefon finner du i Google Play eller i App Store.

Registrer ny brønn i webløsningen

Denne videoen viser hvordan du registrerer en brønn med Brønnregs webløsning.

Registrer brønner som er en del av en brønnpark

Denne videoen viser hvordan du oppretter en brønnpark og registrerer tilhørende brønner med Brønnregs webløsning

Hvorfor brønnregistrering?

Når du borer etter grunnvann eller energi, borer du også etter verdifull informasjon. Du kan finne ut hvor dypt det er ned til fast fjell, hvilke løsmasser som befinner seg i dypet, eller hvor mye vann det er i grunnen.

Det er kostbart å bore. Fordi informasjonen du samler inn er både viktig og verdifull, er det lovpålagt å registrere brønner i Nasjonal grunnvannsdatabase ved NGU. Nasjonal grunnvannsdatabase bidrar til at geologer, arealplanleggere, utbyggere og privatpersoner får tilgang til informasjon om grunn- og grunnvannsforhold. Ved å registrere brønnen, samles verdifull informasjon som bidrar til å redusere fare og geologisk risiko.