Etterregistrering av brønner og kilder

Om din brønn ikke er registrert, ta kontakt med firmaet som har utført boringen. Om du ikke vet hvem som har utført arbeidet, kan du selv registrere brønnen ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Koordinater finner du i grunnvannsdatabasen. Zoom inn til plassering av borehull, velge SØK og deretter KOORDINAT. Klikk på den blå firkanten merket XY og deretter i kartet hvor brønnen er omtrentlig plassert.


Koordinater i UTM-system og eiendomsinformasjon


Om brønnen / kilden

Brønnen er boret
Brønnen er gravd / sprengt
Dette er en kilde / et oppkomme
Dette er en fjellbrønn
Dette er en løsmassebrønn

Brukstype og bruksområde

Dette er en vannforsyning
Dette er en energibrønn

Kartvedlegg

Kun én fil.
10 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png, tif, pdf, docx.