Hvilke store jordskjelv har skjedd i Norge?

Det har skjedd flere store jordskjelv i Norge, som kunne gitt store utslag på Richters skala.

Jordskjelv som tilsvarte energien i 3-5 atombomber

I Finnmark har det gått jordskjelv med styrke på 6.9 for mindre enn 600 år siden. Det tilsvarer energien utløst i 3 – 5 atombomber som ble sluppet over Hiroshima under andre verdenskrig.

Forskningsstiftelsen NORSAR har observert 80 jordskjelv langs Stuoragurra-komplekset i perioden 1991 2019. Dette tyder på at forkastningssonen i Finnmark fremdeles er aktiv.

Deler av bygninger kollapset og steinsprang ble utløst

På Helgelandskysten i 1819 skapte et jordskjelv så store rystelser at mennesker og husdyr ble kastet i bakken, deler av bygninger kollapset, og ett leirskred og flere steinsprang ble utløst.