INFILTRASJON FRA VASSDRAG

Vannforsyning for tettsteer i Sør-Gudbrandsdalen.

NGU-RAPPORT
HY-00067
Publikasjonstype
docid
32979
Utgivelsesår
1970
Automatisk opprettet
1
Summary
Vurdering av grunnvannsmulighetene for vannforsyning til tettsteder i Sør- Gudbrandsdalen. 1. Follebu - Forset 2. Østre Gausdal, Segalstad 3. Øyer 4. Tretten 5. Fåvang 6. Ringebu 7. Hundorp 8. Harpefoss 9. Vinstra 10. Kvam, 11. Lillehammer.
Forfattere
Klemetsrud, Tidemann
Kirkhusmo, Lars A.
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Undersøkelse vedrørende grunnvannsforsyning til tettstedet Nybergsund og Trysil Meieri.

NGU-RAPPORT
HY-00063
Publikasjonstype
docid
32146
Utgivelsesår
1972
Automatisk opprettet
1
Summary
Forundersøkelse (sonderboringer, nedsettelse av prøvebrønn, kjemisk analyse) av mulighetene for etablering av grunnvannsforsyning til Nybergsund og Trysil Meieri.
Forfattere
Kirkhusmo, Lars A.
Kommune
TRYSIL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Lillehammer Vannverk

NGU-RAPPORT
HY-00066
Publikasjonstype
docid
32651
Utgivelsesår
1972
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapport vedrørende geologiske hydrogeologiske forhold i Korgen-Hovemoen området, herunder forslag til klausuleringsområder og nedsettelse av nye grunnvannsbrønner.
Forfattere
Kirkhusmo, Lars A.
Klemetsrud, Tidemann
Østmo, Svein R.
Kommune
LILLEHAMMER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kongsvinger Vannverk.

NGU-RAPPORT
O-74140
Publikasjonstype
docid
32808
Utgivelsesår
1974
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/O-74140.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Kartlegging av grunnvannsforholdene ved Kongsvinger Vannverk. Forslag til klausulområder.
Forfattere
Klemetsrud, Tidemann
Kirkhusmo, Lars A.
Kommune
KONGSVINGER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket