Tunnelprosjektet. Geofysiske målinger ved Langvatnet, Lunner, Oppland

I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU foretatt geofysiske målinger på bakken og i borehull ved Langvatnet, Lunner kommune. Hensikten med dette var å teste nye teknikker som hittil er lite benyttet ved forundersøkelser for tunneler. De anvendte teknikker på bakken er VLF-EM (Very Low Frequency ElectroMagnetic) magneto- metri og 2D resistivitetsmålinger. I tillegg er det foretatt måling av resistivitet i 4 borehull samt inspeksjon med optisk televiewer i to brønner. Parallelt med de geofysiske undersøkelsene har NGU foretatt oppfølgende geo- logiske undersøkelser. Denne rapporten beskriver undersøkelsene på bakken og resistivitets-målingene i borehullene. NGUs geologiske undersøkelser og inspeksjonsdata blir beskrevet i egen rapport.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.090
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland