Teknisk rapport fra diamantboringene i Ingeborg Kobberfelt, Saltdalen.

Diamantboring ble utført på et 2 km. langt malmdrag NNØ-over fra Ingeborgvatn. Det var utført elektromagnetiske målinger i området. Målingene var utført av NGU og resultatene er fremlagt i NGU-Rapport nr. 770. Det var også kjent et par skjerp i området. Transporten fra Rognan og inn på fjellet til første borplass og tilbake fra siste ble utført med helikopter. Tilbaketransporten ble sterkt forsinket p.g.a. venting på helikopteret. Transporten mellom borplassene var tildels meget vanskelig p.g.a. sterkt ulendt terreng. Det ble boret i alt 670,85 m. fordelt på 9 hull og selve boringen gikk bra.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
823
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland