Program og sammendrag for Det 19. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 2.-3. februar 2010

Rapporten presenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag og postere for "Det 19. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 2.-3. februar 2010. Rapporten inneholder sammendrag fra 21 foredrag og 3 posterpresentasjoner. Foredragene er gruppert i hovedtemaene hydrogeologi og miljøgeokjemi, og i samme rekkefølge som i programmet. Det er påmeldt 81 deltagere til seminaret hvorav 19 er ansatt ved NGU. Seminaret organiseres av NGU. Norsk hydrologiråd (NHR) bidrar med støtte til studenter i form av reisemidler og priser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.002
Page number:
41 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøkjemi
Prosjektnr:
271800