Naturstein i Vesterålen og Lofoten

Kvarts-monzonitt med blå opaliserende kvarts i Hadsel: Denne er lovende og må vurderes etter det er laget polerte plater av den. Det mest interessante stedet for uttak er ved Ånnstad og i Ånnstaddalen hvor også de topografiske forholdene for drift ligger godt til rette. Anortositt ved Ytra Straumfjord, Eidsfjorden i Hadsel: Bergarten er meget pen og langs deler av fjorden har anortositten svak blålig og rødlig Schiller-effekt. Et sted i et tidligere grustak i bunnen av Ytre Straumfjord ligger forholdene meget godt til rette for uttak. Anortositt på Lofotodden i Moskenes: Anortositten har uregelmessig i kornstørrelse, dels med pegmatittisk utvikling. Den har lyse stikk og blekede bånd. Steinen viser ikke Schiller-effekt og er gjennomgående for mye oppsprukket for å være interessant som naturstein. Mangeritt ved Flakstadpollen i Flakstad: Mangeritten på østsiden av Flakstadpollen ei meget homogen over flere kilometer lands E10. Den er meget homogen med jevn tekstur massiv og lite oppsprukket. Mangeritten viser Schiller-effekt og er en meget vakker stein som naturstein. Monzonitt i Mortsund-området i Vestvågøy: Denne bergarten er meget homogen med brunlig fargetone i tekstur som monzonitten fra Lødingen Steinindustri AS. Undersøkelse av denne bergarten er gjort i et eget prosjekt innenfor Nordland Mineral (Lindahl 2006). De polerte platene som er framstilt fra de innsamlede småblokkene er ikke særlig godt polert. Prøvene må vurderes og testes i markedet. Om noe av dette materialet får positive tilbakemeldinger i markedet vil det naturlige neste skritt være større prøveuttak med fremstilling av plater i orienterte retninger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.092
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonal natursteinsdatabase
Prosjektnr:
255210
Fylke:
Nordland