Mineral- og metallressurser i Norge: potensial og strategisk betydning

Målet med rapporten er å foreta en analyse av norske interesser i forhold til mineralressurser. Analysen gir en kortfattet fremstilling av hvilke ressurser Norge har og verdensmarkedet (tilbuds- og etterspørselstrender). På dette grunnlag pekes det på noen norske interesser, både muligheter i Norge og trusler mot forsyninger som er viktige for norsk industri. Det er nylig gjennomført en omfattende analyse av tilsvarende karakter på europeisk nivå i forbindelse med EUs råvareinitiativ (Raw Materials Initiative – RMI), og det har vært praktisk å benytte denne analysen som utgangspunkt og ramme. Aktuelle problemstillinger er også vurdert i forhold til USAs Critical Materials Strategy, en analyse som har mer begrenset fokus enn RMI.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.030
Page number:
56
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Formidling og brukerkontakt - Industrimineraler og metaller
Prosjektnr:
052730