Gull Sibirien - Foreløpig rapport.

Gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en 50 - 100 m bred og mer enn 3 km lang "sverm" av kvartsårer av sannsynlig postkaledonsk alder. Årene skjærer gjennom prekambriske gneiser langs nord- kanten av Grong-Oldenkulminasjonen. Kvartsårene fører sporadisk sulfider med gull, og selve forekomsten viser en rik, men svært lokal, sulfidanrikning innenfor enkelte av kvartsårene. Gullet er knyttet til pyritt som i gjennom- snitt har ca. 50 ppm Au. Gullanrikninger er ikke funnet utenfor de sulfid- holdige kvartsårene. Omfattende undersøkelser med geologi, løsmassegeokjemi, geofysikk (IP) og kjerneboring har vist at Sibirienforekomsten ikke er drivverdig. Blandt 11 borhull er høyeste gullinnhold 0.8 ppm, regnet i gjennomsnitt over 2 m mektig- het, og flere av borhullene viser ingen gullanrikning. Mer regionale under- søkelser knyttet til prosjektet har ført til funn av to nye gullminerali- seringer ved Storliseter i Sandøldalen og Stod i Steinkjer.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.167
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport