Grunnvatn i Meldal kommune

Meldal kommune er ein B-kommune i GiN-prosjektet. Dei vurderingane som er gjort byggjer på studie av kart og tidlegare arbeid. For dei å prioriterte stadane er konklusjonen: Løkken - mogeleg i lausmassar, Drogsetmoen - mogeleg i lausmassar, Storås - mogeleg i lausmassar, Lo/Dombu - mogeleg i lausmassar, Meldal - mogeleg i lausmassar, Jerpstad - megeleg i Lausmassar, Boringar må utførast for å få stadfesta/avkrefta desse vurderingane fordi avsetningane kan innehalda meir finkorna materiale enn antatt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.120
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport