Grunnvann i Troms fylke

I GiN-programmet for Troms fylke er grunnvannsforsyning vurdert for 47 forsyningssteder innen A-kommunene Skånland, Bjarkøy, Gratangen, Bardu, Målselv, Tranøy, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen. Resultatene er rapportert i egne GiN-rapporter til kommunene. For de fire kommunene Gratangen, Bardu, Målselv og Storfjord er det i tillegg utarbeidet spesielle rapporter for utbygging av grunnvannsanlegg. De fleste av grunnvannsforekomstene er lite påvirket av forurensning. Når det gjelder B-kommunene i fylket, henvises til rapport fra Ing.Chr.F.Grøner A/S: "Lokalisering og beskrivelse av grunnvannsforekomster i Troms fylke".@«

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.169
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms