Grunnvann i Rana kommune

Rana kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig materiale. Kommunen har prioritert seks steder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt person- forbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de priori- terte stedene i Rana kommune er konklusjonen: Skonseng: Mulig, Utskarpen: Mulig, Altern: Mulig, Dunderland: Mulig, Straumen: Mulig, Bjellånes/ Storvoll: God, En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.016
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland