Grunnvann i Os kommune.

Os kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. I rapporten klassifiserres mulighetene for grunnvannsforsyning til de priori- terte områdene i god , mulig og dårlig. Od kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennom- gang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. For de prioriterte stedene er det funnet: Tufsingdal (mulig), Narbuvoll (mulig), Narjordet (mulig), Hummelvoll (mulig).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.012
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark