Grunnvann i krystallin berggrunn. Sluttrapport av forprosjektet.

Brønnboring i fjell er forbundet med stor usikkerhet med hensyn til vann- mengde, vannkvalitet og brønnens influensområde. Også internasjonalt er kunnskapsnivået relativt lavt. Derfor er det gode muligheter til å nå et høyt nivå (relativt sett) i løpet av kort tid. En halvøy i Hvaler kommune er valgt som forsøksfelt. Feltet består av homogen granitt med et regelmessig sprekkemønster. Mønsteret antas dannet ved en hovedkompresjon etter N2Og, hvoretter sprekkene kan klassifiseres i skjær- og tensjonssprekker. Sprekke- mønstret synes å ha relevans for store deler av den skandinaviske halvøy. Prosjektets hovedmål er å øke vårt kunnskapsnivå om grunnvann i fjell, og å finne fram til kriterier for en god og effektiv utnyttelse av slikt grunn- vann.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.189
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold