Grunnvann i Grimstad kommune

Grimstad kommune har prioritert fire områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Grimstad kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: Grimstad - mulig, Skiftenes - mulig, Kroken - mulig, Lindtveit/Arnevik - mulig.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.062
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder