Grunnvann i Gloppen kommune.

Gloppen kommune er en A-kommine i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Byrkjelo, Reed, Hunskor-Dale-Kåle, Hennebygda, Solheim og Eimhjellen i Gloppen kommune er vurdert på grunnlag av felt- befaring. I områdene Reed og Byrkjelo er det i tillegg utført sandspiss- undersøkelser/sonderboringer. Områdene er pekt ut av Gloppen kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Bruk av grunnvann til vannforsyning i de prioriterte områdene er vurdert slik: Byrkjelo og Reed: god (grunnvannsbrønner i løsmasser), Hunskor/Dale/ Kåle, Solheim og Eimhjellen: god (grunnvannsbrønner i fjell), Hennebygda: mulig (grunnvannsbrønner i fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen, litteraturreferanser og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.060
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport