Grunnvann i Evenes kommune

Evenes kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunn- vannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Evenes kommune er konklusjonen: Forra: Mulig, Tårstad: Mulig. Ingen av områdene er befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vann- forsyning innen områdene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.029
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland