Grunnvann i Balestrand kommune.

Balestrand kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Balestrand (Skåsheim), og på Kvamsøy, Torsnes, Tjugum, Nessane, og Tue. I Balestrand ønskes en vurdering av mulighetene for å nytte grunnvann som supplement til eksister- ende overflatevannkilde. Områdene er prioritert av Balestrand kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rappoerter). I forhold til de vannbehov som Balestrand kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Balestrand: mulig (grunnvann i fjell og løsmasser) Tjugum: dårlig Kvamsøy, Torsnes, Nessane, Tue: mulig (grunnvann i fjell).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.087
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport