Geologisk beskrivelse av mulige lokaliteter for nytt mellomlager i Norge

Utvalget "Mellomlagerløsning for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall" har utarbeidet en beskrivelse av kriterier for lokaliteter til vurdering som en mellomlagerløsning. Utvalget har bedt NGU om å skaffe en geologisk beskrivelse av 10 lokaliteter som utvalget har vurdert i Akershus og Østfold fylke, langs en generell akse fra Lillestrøm til Halden. Denne rapporten gir en kort generell beskrivelse av geologiske forhold i dette området med spesiell hensyn til berggrunn, løsmasser, hydrogeologi, dypforvitring og radonfare, samt en mer spesifikk geologisk beskrivelse for hver av de 10 utvalgte lokaliteter. I tillegg er det inkludert informasjon om arealbruk, kommuneplaner, transport infrastruktur og verneplaner for disse lokaliteter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.035
Page number:
69 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Formidling og brukerkontakt - Geofaglig avdeling
Prosjektnr:
002030