En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Nordkapp kommune, Finnmark

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvanns- forsyning i Nordkapp kommune vurdert. På Magerøy kan vanngiverevnen i fjell generelt karakteriseres som dårlig (mindre enn 10 l/min.). Boringer mot større sprekksoner kan derimot gi vannmengder mellom 10-30 l/min. Et borhull ved Repvåg kan forvente å gi vannmengder omkring 20 l/min. dersom ansettelsen gjøres av en hydrogeologisk sakkyndig. Det er få løsmasseavsetninger i kommunen hvor grunnvann kan utnyttes på konvensjonelt vis. Prøvegravinger kan utføres ved Skipsfjord og Repvåg for å se om gravde brønner kan være et alternativ.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.075
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark