En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Gamvik kommune, Finnmark.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Gamvik kommune vurdert. Vanngiverevnen i fjell kan generelt karakteriseres som middels. Boringer i Gamvik og Mehamn vil sjelden gi vannmengder over 10 l/min., mens et borhull på nordsida av Hopsfjorden vanligvis vil gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min. Det er få løsmasseavsetninger i kommunen som synes å være egnet til større grunnvannsverk. Ved Nervei finnes det imidlertid en liten avsetning hvor grunnvann i dag benyttes som vannforsyning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.067
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark