Befaring av kalksteinsforekomst ved Lien i Oppland.

I brev av 24 mars 1977 fra Søndre Land kommune, Oppland, ble NGU anmodet om å befare diverse kalkområder ved Lien. Hensikten med befaringen var å vurdere mulighetene for uttak av jordbrukskalk. Kalksteinen ligger i et sterkt overdekket område med få og spredte blot- ninger. Kalksteinen (ortocerkalk) stikker opp som lave Ø-V-gående koller, fyllitt. Analysene viser at anvendelsen i dag er begrenset til jordbruks- formål. En fastleggelse av kalksteinens utbredelse og mektighet i området, må avklares før en kan ta endelig standpunkt til en eventuell utnyttelse.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1622
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland