- Viktig oppdatering for de som jobber med verdisetting av geologisk mangfold

Bilde
Lille-Finnkjerka er en 40 meter høy stakk etter bølgeskurring. Den skal verdivurderes etter geologisk mangfold.
Lille-Finnkjerka, også kalt Småfinnkjerka, ytterst i Kjøllefjorden i Lebesby i Troms og Finnmark vil verdivurdert i løpet av 2023. Lille-Finnkjerka er en 40 m høy stakk og en erosjonsrest dannet ved bølgeskuring for rundt 600 -700 millioner år siden. Foto Terje Solbakk, NGU.

- Miljødirektoratet har oppdatert sin veileder for konsekvensutredning av klima og miljø, som alle som jobber med planlegging bør kjenne til. Vi har flere nyttige videoer og veiledninger om hvordan en konsekvensutredning om geologisk mangfold bør gjøres i henhold til lovverket, forteller NGU-forsker Terje Solbakk.

NGUs kart viser hva som er kartlagt

I den nye veilederen er det kommet inn flere nye geologiske faktorer som må vurderes ved en konsekvensutredning. NGU har gitt innspill på alt som har med geologisk mangfold å gjøre.

- Indikatorer som fossilforekomster, utvalgte bergartsforekomster, historiske gruver, skjerp, og mer, kan for eksempel utløse krav om kartlegging. NGU har kart over det som er kartlagt til nå, blant annet kartet Geologisk arv. Her skal også etter hvert verdivurderinger legges inn, slik at kartet blir best mulig oppdatert, opplyser Solbakk.

Webinar i november

I tillegg til guidene som finnes på NGUs nettside, vil det bli holdt et webinar om geologisk mangfold og konsekvensutredninger i november.

- Dette blir det tredje webinaret vi har om geologisk mangfold siden høsten 2022. Her vil vi ta med oppdateringene i den nye veilederen, så jeg vil anbefale alle som jobber innenfor arealplanlegging og konsekvensutredning å delta. Vi kommer med dato for webinaret ganske snart.